Українська
150 років Одеському національному університету імені І. І. Мечникова
Дата введення в обіг: 28 квiтня 2015
Технічні характеристики
Номінал Метал
(проба)
Маса дорогоцінного металу в чистоті, г Діаметр, мм Якість карбування Гурт Тираж, штук
срібло
(Ag 925)
15.55 33 пруф гладкий із заглибленим написом 2000

 

Серія: Вищі навчальні заклади України

Присвячена одному з найстаріших вищих навчальних закладів України, що посідає значне місце у формуванні системи освіти, розвитку наукових досліджень і культури в Україні та має високий міжнародний авторитет.

Вартість, грн: 351 (станом на 10.05.2015)

 

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, під яким напис УКРАЇНА; стилізовану композицію, що символізує галузі науки та навчальний процес; у центрі номінал - 5/ГРИВЕНЬ та рік карбування 2015 (унизу).
На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено будівлю Одеського національного університету імені І. І. Мечникова та по колу розміщено напис ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА, унизу на рельєфному тлі рік заснування університету 1865.

 

Художник: аверс: Фандікова Наталія реверс: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптор: Атаманчук Володимир, Дем`яненко Анатолій

 

Сайт для коллекционеров-любителей и профессионалов